Historik

Folkparken i Bengtsfors grundades 1929 av Bengtsfors Arbetarekommun, Bengtsfors Idrottsförening samt Folkets Husföreningen.

De första åren fanns endast en enklare dansbana och en serveringsbyggnad, men 1939 kunde man inviga den teaterbyggnad, som ännu i dag ser likadan ut.

Allt eftersom åren gick tillkom flera byggnader, t.ex. korvkiosk, lottkiosker, entrébyggnader, skjutbana m.m.

Namnet Valhalla – som senare kom att bli Valhall – fanns med redan från starten. Programverksamheten omfattade inledningsvis mestadels enbart danskvällar, men ganska snart blev artistuppträdanden allt vanligare.

Thor Modeén, ”Nämndemans-Kalle”, Ragge Läth and his Midnight Boys samt Banjo-Nisse är namn på underhållare ur den tidiga parkhistorien. Ernst Rolf är väl ett av de mest kända namnen från de första åren. På dansbanan regerade Rosell Depuis orkester, andra musikanter återfanns i t.ex. Harlem Gold, Runes Svänggäng, Rag-Time och under 40-talet det mycket omtyckta lokala storbandet Casa Loma.

Verksamheten i Bengtsfors Folkets Park växte och parken blev raskt populär i ett allt vidare område. I och med att allt fler fick tillgång till bil ökade upptagningsområdet. Alla de ”stora” svenska sångstjärnorna avlade sitt årliga Valhallbesök. I repertoaren ingick också gästspel av operetter, olika cabareter, teatersällskap m.m. Parken utnyttjades även till politiska möten, föreningsträffar, trivselkvällar med lokala aktörer och mycket annat.

Ett populärt inslag i parkhistorien var amatörtävlingarna, årligen återkommande under en lång följd av år, oftast i samband med pingsthelgen. Ett annat evenemang som folkparken arrangerade under en lång följd av år var ett spektakulärt bondbröllop i anslutning till midsommarhelgen. Till de riktigt stora artisterna i Bengtsfors Folkets Park kan nämnas Glenn Millers orkester, Osmond Brothers, Paul Anka, Alma Cogan och Pat Boone. Och publiken kom i stora skaror.

När omåttligt populäre Gösta ”Snoddas” Nordgren gästade parken på pingstdagen 1952 kom 2.200 besökare till parken. Det blev nytt publikrekord – det tidigare låg på 1.400. Men på pingstdagen 1966 var det dags igen för nytt rekord: På scenen pågick amatörtävlingar och publikskaran uppgick till 2.700. Tretton år senare, lördag den 9 juni 1979 sattes så det rekord som väl får anses gälla ännu i dag: 3.500 pers. På scenen: The Boppers!

Även om verksamheten blomstrade under många år fanns ofta problem med ekonomien. Och 1972 försattes den ekonomiska föreningen Bengtsfors Folkets Park i konkurs. Ett nybildat aktiebolag tog över driften och verksamheten kunde fortsätta ungefär som tidigare. Under 80-talet fick aktiebolaget nya problem att brottas med i form av utökat busliv och ungdomsfylla. De omkringboende klagade på nedskräpning och alltför höga ljudnivåer. Ett annat problem var att parkkvällen för många besökare fortlöpte på parkeringsplatsen, där man festade runt ordentligt utan att bry sig om vad som föregick inne i själva parken. Detta innebar förstås ett stort ekonomisk avbräck för arrangörerna, som fick in färre entréavgifter.

Flera andra faktorer, bl.a. artisternas skenande anspråk på högre gager, samverkade till ytterligare en konkurs 1991. Kommunen tog över själva fastigheten och bjöd ut den till såväl försäljning som uthyrning. Lokala yankeebilklubben Power Gliders stod för några somrar med skapligt programutbud och även en del andra förhyrare svarade för olika arrangemang.

Men efter 2005 då Musikföreningen Decibel anordnade en hårdrocksfestival erbjöds inga program i folkparken fram tills dess att parken fick en nystart i och med att föreningens Valhalls Framtid bildades 2009. Sedan dess har verksamheten utvecklats sakta men säkert och ett tiotal program för alla åldersgrupper arrangeras numera årligen – så gott som uteslutande under sommarhalvåret. Den renoverade serveringslokalen står till förfogande året runt och nyttjas flitigt till föreningssammankomster, familjefester m.m.